Søk

M15 Søknadssvar fra SLV

M15 er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. 

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett 

Bruk av standarden

Virksomhetstype Sende obligatorisk  Motta obligatorisk 
Statens legemiddelverk  x  
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept   x
Apotek og bandasjister   x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Utgivers id
R11/08
Utgitt
16.4.2013
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei