Hopp til hovedinnhold
Søk

EPJ standard - Tilgangsstyring, retting og sletting

Standarden beskriver hvordan helsepersonell kan gis tilgang til nødvendige opplysninger i pasientjournal.

Formål og bruksområde

Ved siden av tilganggsstyring, inneholder standarden også krav relatert til retting og sletting av opplysninger i elektroniske pasientjournaler, samt krav til dokumentasjon av forhold knyttet til 'barn som pårørende'.

Aktuell for

Anbefalt for
Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp

Avsluttes med denne versjonen

Det gjøres oppmerksom på at vedlikeholdet av standarden avsluttes med denne versjonen. Standarden vil ikke bli revidert selv om det foretas endringer i lov eller forskrift med relevans for standarden