Hopp til hovedinnhold

Applikasjonskvittering v1.0

Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.

Formål og bruksområde

Applikasjonskvittering er en del av forsendelsesprosessen ved mottak av fagmeldinger. Denne versjonen skal kun brukes som angitt i kapittel 8 i Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering.

Merk: Det finnes en nyere, obligatorisk versjon av standarden

Det finnes to versjoner av Applikasjonskvittering.

Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende eller motta meldinger etter § 6 i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger skal bruke Applikasjonskvittering v1.1 (nyere versjon)

Standarden gjelder for

Denne versjonen av applikasjonskvittering benyttes som angitt i kapittel 8 i Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering

Teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)

Kontakt