Hopp til hovedinnhold
Søk

M1 Resept

Meldingen ”M1 Resept” er en elektronisk resept som går fra rekvirent til Reseptformidleren, og som inkluderer eventuell informasjon om søknad til Statens legemiddelverk. 

Formål og bruksområde

Dokumentet definerer standard for innhold i M1 Resept. Meldingen inngår i et sett av meldinger som utgjør e-resept kjeden og benyttes i sammenhenger som er beskrevet i dokumentasjon for løsningen. Det kan være flere gyldige versjoner av meldingen. Dette dokumentet omfatter en spesifikk versjon definert gjennom meldingens namespace og dokumentnummeret på denne standarden.

Meldingen M1 Resept utgjør et reseptdokument.

Underklasser som beskrives her benyttes også i andre sammenhenger i e-resept.

Det forutsettes at meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding for overføring av informasjon om mottaker (Reseptformidleren), avsender (organisasjon og rekvirent), og pasient

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Sende

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Teknisk dokumentasjon

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Kontakt
Norsk helsenett