Hopp til hovedinnhold

NPR behandlerkravmelding

NPR-behandlerkravmelding benyttes til å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo.

Endringslogg og tekniske filer

Last ned endringslogg og tekniske filer fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingen benyttes av helseforetak for poliklinisk behandling og for private laboratorier og røntgeninstitutter. Den kan også benyttes til å innrapportere refusjonskrav som gjelder fritt behandlingsvalg og refusjonskrav fra rehabiliteringsinstitusjoner. Helfo mottar meldingen.

Standarden gjelder for

Tabellen viser hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for.

Virksomhetstype Obligatorisk
Helseforetak Sende
Private laboratorier Sende
​Private røntgeninstitutt Sende

Hjemmel:

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6, andre ledd; og forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, § 5, andre ledd.

Hvordan benytte NPR-BKM?

Ved bruk skal NPR-BKM sendes inn over nett og signeres med virksomhetssertifikat. Meldingen skal ha en hodemelding (MsgHead) og være pakket inn i ebXML-’konvolutt’ som igjen er signert med et virksomhetssertifikat. Applikasjonssvar sendes tilbake med resultat av behandlingen (Apprec).

Kontakt
NPR behandlerkravmelding, Vegard Håvik