Hopp til hovedinnhold
Søk

Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)

Last ned standarden fra Arkivverket

Formål og bruksområde

Arkivverkets avleveringsstandard for avsluttede elektroniske pasientjournaler som skal til arkivdepot etter pasientens død.

Standarden beskriver hvordan virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal avlevere arkiverte elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i arkivloven, helseregisterloven §§ 8 og 12, spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a, og bestemmelsene i Helsearkivforskriften.

Standarden gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten X

Besluttet av: Riksarkivaren den 15.11.2016 med hjemmel i forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) § 11 første ledd.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
Arkivverket