Søk

Vedtak etter psykisk helsevernloven

Standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernlov.

Formål og bruksområde

Standarden bidrar til å forenkle prosessen for registrering av vedtak i EPJ. Samme registrering danner grunnlag for både elektronisk tvangsprotokoll og vedtaksskjema som skrives ut til pasient og eventuelt nærmeste pårørende.

Enhetlig form for registrering av vedtak gir sammenlignbare tall for alle institusjoner i psykisk helsevern. Dette forenkler og forbedrer rapporteringen til Norsk pasientregister og fører til bedre oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjon og den enkelte pasient.

Gjelder for

Virksomhetstype
Virksomheter i psykisk helsevern som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven.

Standarden er anbefalt av Helsedirektoratet

Nytt i versjon HIS 80702:2020

I denne versjonen er det tatt med krav som beskriver hvordan en pasients opphold i psykisk helsevern kan deles inn i forskjellige perioder bestemt av det aktuelle rettslige grunnlaget, og hvordan vedtakene skal knyttes opp mot disse periodene.

I tillegg er det foretatt en rekke forbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektoren.

Teknisk dokumentasjon

Last ned standarden, med endringsmarkeringer i tekniske krav (PDF)

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei