Hopp til hovedinnhold
Søk

Vedtak etter psykisk helsevernloven

Standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernlov.

Formål og bruksområde

Standarden bidrar til å forenkle prosessen for registrering av vedtak i EPJ. Samme registrering danner grunnlag for både elektronisk tvangsprotokoll og vedtaksskjema som skrives ut til pasient og eventuelt nærmeste pårørende.

Enhetlig form for registrering av vedtak gir sammenlignbare tall for alle institusjoner i psykisk helsevern. Dette forenkler og forbedrer rapporteringen til Norsk pasientregister og fører til bedre oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjon og den enkelte pasient.

Gjelder for

Virksomhetstype
Virksomheter i psykisk helsevern som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven.

Standarden er anbefalt av Helsedirektoratet

Endringshistorikk

Oversikt over endringer i standarden fra 2015-2020 (pdf)

Kontakt
Meldingshjelp