Hopp til hovedinnhold

Pasientens legemiddelliste (PLL)

Pasientens legemiddelliste vil gi helsepersonell digital tilgang til oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbruk. Opplysningene i legemiddellisten er tilgjengelig på tvers av helsetjenesten. Pasienten får digital oversikt via helsenorge.no.

Hensikten med pasientens legemiddelliste er å bidra til tryggere legemiddelbehandling og mer effektive arbeidsprosesser, spesielt i ansvarsovergangene mellom virksomhetene.

Ambisjoner i planperioden

  • Kjernejournal er innført til minst 80 % av kommunene innen 2023
  • Systemleverandørene har tilpasset sine løsninger til pasientens legemiddelliste innen 2023
  • SFM som gir funksjonell støtte i arbeidsprosessene med PLL, er prøvd ut av prioriterte aktører innen 2024
  • Multidose i e-resept som er en samhandling av PLL mellom multidoseansvarlig lege, multidose apotek og hjemmetjenesten, er innført hos fastleger innen 2024
  • Pasientens legemiddelliste er prøvd ut og innført hos minimum 25 % av prioriterte aktører innen medio 2026
  • Pasientens legemiddelliste er prøvd ut og innført hos 50 % av prioriterte aktører innen 2027
  • Pasientens legemiddelliste er prøvd ut og innført hos 80 % av prioriterte aktører innen 2029

Pasient og pårørende har tilgang til en oppdatert digital legemiddelliste i takt med innføringen.

Arbeidet er organisert som et program som koordineres og samordnes av Direktoratet for e-helse. Sentrale bidragsytere er Norsk Helsenett, KS, kommuner, regionale helseforetak, Apotekforeningen med flere.

Med unntak av utprøvingen i Bergen, foreligger finansiering for aktiviteter for 2023. Videre finansiering er under avklaring.

Bidrar til å nå mål i plan for digitalisering på legemiddelområdet

  • Samhandling
  • Arbeidsprosesser
  • Innbyggermedvirkning

Bidrar til å nå mål i nasjonal e-helsestrategi