Hopp til hovedinnhold

Stor interesse for bruk av SNOMED CT i veiledende planer for sykepleie

Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Øst holdt nylig et kurs i bruk av SNOMED CT i arbeidet med veiledende planer for sykepleie. Planen er å ta dette i bruk når DIPS Arena innføres ved Oslo universitetssykehus.

– Bruk av SNOMED CT i sykepleiepraksis vil gi bedre informasjonsflyt og muligheter for å spore og søke etter pasientinformasjon. Dataene kan registreres én gang og gjenbrukes og gi redusert tidsbruk på dokumentasjon hos helsepersonell. Det betyr også at pasientsikkerheten blir bedre, sier fungerende avdelingsdirektør Taran Borge i avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi.

SNOMED CT er en internasjonal, standardisert og maskinlesbar helsefaglig terminologi. 350 000 koder, termer, synonymer og definisjoner er utviklet av helsepersonell til bruk i klinisk dokumentasjon og rapportering. 

Stor interesse

Interessen for kurset var stor. Det var nærmere hundre deltakere fysisk og digitalt. Marte Rime Bø og Beate Kristiansen fra direktoratet holdt kurset. Det var 30 deltakere som møtte opp i Verkstedveien og hele 60 deltok på Teams.

 – Vi ble positivt overrasket over stor deltagelse fra klinisk personell. Det var godt engasjement blant deltakerne og det dukket opp gode spørsmål underveis, sier Borge.

Hun forteller at de tok utgangspunkt i ICNP-kodene som ligger i SNOMED CT for dem som ville lære seg mer om standardiserte begreper og hvordan disse kan brukes til bedre behandling av pasienter, forteller Borge.

Bilde av Marte Rime Bø og Beate Kristiansen i Direktoratet for e-helse.
Kursholdere Beate Kristiansen og Marte Rime Bø i Direktoratet for e-helse.

Internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP) er et internasjonalt klassifikasjonssystem som skal bidra til en enhetlig terminologi for å beskrive sykepleiepraksis. Klassifikasjonssystemet har vært i bruk i mer enn 30 år. Sykepleietjenesten kan bruke ICNP for å beskrive og rapportere om praksisen deres på en systematisk måte. I 2020 ble ICNP en integrert del av SNOMED CT.

Tas i bruk i DIPS Arena

Veiledende sykepleieplaner oppdateres til SNOMED CT-terminologien, slik at de kan benyttes i DIPS Arena. DIPS Arena innføres etter planene ved Oslo universitetssykehus første kvartal 2023, og senere i hele Helse Sør-Øst. Direktoratet for e-helse støtter arbeidet med SNOMED CT i denne store oppgraderingen av sykehusenes journalsystemer, blant annet gjennom gjennomføringen av kurset i bruk av SNOMED CT.

Direktoratet for e-helse har vedtatt en retningslinje som anbefaler at SNOMED CT skal vurderes brukt som helsefaglig terminologi ved anskaffelse eller videreutvikling av e-helseløsninger med behov for terminologi.