Hopp til hovedinnhold

Innbyggerundersøkelsen om e-helse

Koronapandemien har fungert som en katalysator for digitale helsetjenester til innbyggerne. I Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2022 finner vi at andelen innbyggere som har vært i digital kontakt med helsetjenesten de siste 12 månedene økte med 8 prosentpoeng fra 46 % i 2021 til 54 % i 2022. Tilsvarende andel var 33 % i 2019.

Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2022

Last ned Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2022.

Du kan også laste ned en grafisk oppsummering av innbyggerundersøkelsen om e-helse 2022 her.

Hovedfunn

  • Andelen innbyggere som har vært i digital kontakt med helsetjenesten de siste 12. månedene økte med 8 prosentpoeng fra 46 % i 2021 til 54 % i 2022. Digital kontakt med fastlege er mest utbredt.
  • Blant innbyggerne som har benyttet digitale helsetjenester de siste 12 månedene, har stadig flere brukt tjenestene tre eller flere ganger i perioden fra 2019 (37 %) til 2022 (56 %). Dette kan tyde på lavere terskel for å benytte digitale helsetjenester igjen når man først har fått erfaring med dem.
  • Av innbyggerne som har hatt videokonsultasjon med fastlege eller privat allmennlege i løpet av de siste 12 månedene, opplevde 2 av 3 å få problemet sitt løst/avsluttet med konsultasjonen i 2022. Andelen er uendret fra 2020 til 2022.
  • I stort utviklet innbyggernes oppfatninger og holdninger til digitale helsetjenester seg i positiv retning fra 2019 til 2020, for så å forholde seg relativt uendret fra 2020 til 2022. Over 7 av 10 innbyggere opplever at de har tilgang til enkle digitale helsetjenester, og 6 av 10 mener de har tilgang til sikre digitale helsetjenester i 2022.
  • 4 av 10 innbyggere mener de har tilgang til de digitale helsetjenestene de trenger, mens 3 av 10 ønsker seg tilgang til flere digitale helsetjenester i 2022. Dette er uendret fra 2021. Innbyggerne som ønsker seg tilgang til flere digitale helsetjenester har hyppigere bruk av digitale helsetjenester, men er oftere misfornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge sammenlignet med gjennomsnittet. Lavere tilfredshet tyder på at disse innbyggerne har større forventninger til de digitale helsetjenestene enn hva tjenestene kan levere i dag.
  • Andelen innbyggere som alt i alt er fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge er redusert med 5 prosentpoeng fra 63 % i 2021 til 58 % i 2022. Parallelt øker andelen innbyggere som ikke tar stilling til spørsmålet gjennom å svare «verken eller» eller «vet ikke». Andelen som er misfornøyd, er stabil på 5-6 %.
  • Fra undersøkelsens totalmateriale finner vi at positive holdninger til og høyere tilfredshet med de digitale tjenestene forekommer hyppigere blant innbyggere som har vært i digital kontakt med helsetjenesten. Vi finner også at innbyggere mellom 30 og 44 år oftere har positive holdninger mens innbyggere over 60 år sjeldnere har positive holdninger til digitale helsetjenester sammenlignet med gjennomsnittet.

Direktoratet for e-helse har siden 2019 utført årlige kartlegginger av henholdsvis innbyggernes og helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. Undersøkelsene inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget i Nasjonal e-helsemonitor.

Leter du etter tidligere utgaver?

Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021

Last ned Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021 - bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester (PDF).

Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2020

Last ned Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2020 (PDF)

Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2019

Last ned Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2019 (PDF)

Kontakt

Kontaktperson for undersøkelsene: Lene Rathe, seniorrådgiver divisjon strategi (e-post)