Hopp til hovedinnhold

Nåsituasjonsbeskrivelse: Strukturert legemiddelinformasjon

Deling og gjenbruk av legemiddelinformasjon er viktig for å sikre god digital samhandling.

FEST (forskrivning- og ekspedisjonsstøtte) er et strukturert datagrunnlag utviklet for e-resept som inneholder kvalitetssikret og oppdatert legemiddelinformasjon til bruk for lege, apotek, bandasjist og andre aktører i e-reseptkjeden. I tillegg til strukturert informasjon om alle legemidler, kosttilskudd og medisinsk forbruksmateriell på resept, tilbys informasjon om legemiddelinteraksjoner og legemiddelrelaterte varsler. FEST gir også støtte for refusjon av legemidler. FEST må brukes av alle aktører i e-resept (fastlege, sykehus, apotek og bandasjist).

Spesialisthelsetjenesten har per i dag ikke tilgang til én felles kilde med strukturert legemiddelinformasjon som fyller de ulike kliniske behovene, for eksempel i elektronisk kurve. De har flere behov knyttet til strukturert legemiddelinformasjon som går utover FEST og e-resept sitt formål. Dette kompenseres delvis ved å komplettere, kompensere og kvalitetssikre legemiddeldata lokalt og regionalt, noe som er ressurskrevende. Det er derfor etablert et prosjekt (SAFEST) i regi av Statens legemiddelverk og de regionale helseforetakene for å etablere og tilgjengeliggjøre en tjeneste til strukturert legemiddelinformasjon som dekker noen av behovene i spesialisthelsetjenesten.

De fire prioriterte behovsområdene er:

  • Entydige, strukturerte, standardiserte grunnlagsdata om legemidler (for eksempel styrke, form, pakninger osv.)
  • Virkestoffinformasjon som understøtter virkestoffordinasjon/forordning i elektronisk kurve
  • Produktkode på ulike pakningsnivå og endoser som understøtter blant annet lukket legemiddelsløyfe
  • Strukturert innholdsinformasjon i ernæringsprodukter som understøtter blant annet næringsregnskap

SAFEST-prosjektet inngår som en del av nasjonal e-helseportefølje. Tidligere kartlegginger og initiativer viser imidlertid at spesialisthelsetjenesten har mange flere behov utover disse områdene.

Statens legemiddelverk gjennomfører DELE-prosjektet, som skal samle FEST- og SAFEST-informasjon i dagens systemer i en ny plattform. DELE-plattformen vil være basert på ISO IDMP-standarden og vil gi muligheter for effektiv samhandling og tilkobling til felles informasjonskilder (SPOR) i det europeiske samarbeidet. DELE vil tilby sektoren strukturert, kvalitetssikret og oppdatert legemiddel-informasjon og vil muliggjøre nytt innhold og nye tjenester.

Vareregisteret er et felles vareregister for apotekbransjen. Vareregisteret omfatter med få unntak alle varer som omsettes i apotek, og det inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker.

Farmalogg har ansvaret for driften av Vareregisteret. Driften av Vareregisteret skjer i nært samarbeid med legemiddelgrossistene, Statens legemiddelverk, HELFO og WHO Collaborating Centre for Drugs Statistics Methodology. Opplysningene om varene i Vareregisteret bearbeides på datafiler som sendes mellom samarbeidspartnerne. Informasjon fra Vareregisteret benyttes også i Legemiddelverkets database FEST.