Søk

Historiske dokumenter

Denne siden gir en oversikt over standarder som er trukket tilbake, samt definisjonskataloger.

Standarder trukket tilbake

Pleie- og omsorgsmeldinger, henvisningsmeldinger og epikrise

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger ble endret 1. juli 2021.

Dette førte til at følgende standarder ble trukket tilbake og ikke lenger er anbefalt i Referansekatalogen for e-helse:

 • Epikrise v 1.1 (HIS 80226:2006)
 • Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005)
 • Henvisning v1.1 (HIS 80517:2014)
 • Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 (HIS 80704:2009)
 • Innleggelsesrapport v1.5 (HIS 1143:2009)
 • Helseopplysninger v1.5 (HIS 1144:2009)
 • Helseopplysninger til lege v1.5 (HIS 1145:2009)
 • Orientering om tjenestetilbud v1.5 (HIS 1146:2009)
 • Medisinske opplysninger v1.5 (HIS 1147:2009)
 • Pasientlogistikkmeldinger v1.5 (HIS 1149:2009)
 • Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten (HIS 1017:2010) [anbefaling fjernet fra referansekatalogen 15.03.2020]
 • Epikrise: Tannhelsetjenesten (HIS 1016:2010) [anbefaling fjernet fra referansekatalogen 15.03.2020]

Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

HISD 80903:2009 er ikke lenger anbefalt i referansekatalogen. Innholdet i er inkludert i Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006) og Forespørsel og svar på forespørsel (HIS 1152:2006).

EPJ-standarder og standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten trukket tilbake

Anbefalingen av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019 og standardene er som en følge av dette tatt ut av Referansekatalogen for e-helse.

Bakgrunn

Målet med den grunnleggende EPJ-standarden var å legge til rette for overgangen fra papirbasert pasientjournal til EPJ. Slik at det ble mulig for Riksarkivaren å frafalle kravet om at alle opplysninger som ble registrert i EPJ, måtte skrives ut og arkiveres på papir. Dette målet ble nådd i 2001 og innholdet i flere deler av standarden er nå i stor grad dekket av andre standarder og dokumenter. Innholdet i EPJ standard del 3 er stort sett dekket av NS-EN ISO 13606-1:2019 Electronic health record communication - Part 1: Reference model.

Flere standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten har også nådd sine mål og helse- og omsorgssektoren har gjennomgått omfattende endringer etter at standardene ble vedtatt.

Standardene kan likevel være av interesse for enkelte og kan lastes ned under. Det blir derfor opp til den enkelte virksomhet å vurdere om hele eller deler av enkelte av standardene kan være til nytte for eksempel ved anskaffelse av EPJ-systemer.

EPJ-standarder

Standarder for Helsestasjonstjenesten og Pleie- og omsorgstjenesten

Definisjonskataloger

Definisjonskataloger er samlinger av begrepsdefinisjoner, gruppert etter tema. Definisjonskatalogene er historisk materiale, og blir ikke oppdatert.

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede (PDF)

Definisjonskatalog for medisinske bildesystemer innen radiologi (PDF)

Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern (PDF)

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (PDF)

Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten (PDF)

Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei