Hopp til hovedinnhold
Søk

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Last ned

Tilgjengelig fra multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) på ehelse.no.

Formål og bruksområde

Dette kodeverket benyttes for koding av diagnoser og funksjonsnivå innen psykisk helsevern for barn og unge.

Skal brukes som tilleggskoder til en del prosedyrekoder (NCMP og NCSP) og enkelte diagnosekoder (ICD-10).

Gjelder for

VirksomhetstypeObligatorisk
​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til NPR.Bruke

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.