Søk

NUIT (Prioriteringsutvalet)

NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.

Bakgrunn og formål

NUIT ble etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet til NUIT er å gi råd om prioriteringer, følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, veikart og nasjonal e-helsestrategi, og anbefale strategiske tema til Nasjonalt e-helseråd.

Ansvar og oppgaver

NUIT skal:

  • gi råd om prioritering av nasjonale e-helsetiltak
  • følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje og veikart, og anbefale risikoreduserende tiltak
  • følge opp gjennomføring av nasjonal e-helsestrategi og gi anbefalinger til prioriteringer og nødvendige justeringer, samt løfte sentrale behov til Nasjonalt e-helseråd
  • anbefale strategiske tema til Nasjonalt e-helseråd, og foreslå strategiske saker fra sektor, som skal behandles i rådsmodellen. NUIT skal som hovedregel i forkant behandle saker som skal til Nasjonalt e-helseråd
  • foreslå saker for behandling i NUFA, før videre behandling i NUIT, ved behov for drøfting av problemstillinger innen helsefag, innbyggerperspektivet eller arkitektur.
  • gi råd i prinsipielle og strategiske vurderinger i programmene knyttet til strategisk innretning, helhetlig prioritering og finansiering
  • gi råd om investeringer og tiltak i nasjonal e-helseportefølje som medfører endring i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene

Møter og saksdokument

Mal for toppnotat til NUIT (Word)

2022

17.02.2022

Sakspapirer møte i NUIT 17. februar 2022 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 6-22 Forslag til veikart versjon 22.1 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 8-22 Strategi for digital sikkerhet - strategiske områder pr. 02.02.22 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 17. februar 2022 (PDF)

Referat NUIT 17. februar 2022 (PDF)

Ekstra møte 08.04.2022

Agenda og sakspapirer ekstramøte i NUIT 08. april 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 14-22 Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 - innledning og målbeskrivelser i v0.7 (PDF) – oppdatert 04.04

Vedlegg 1B Sak 14-22 Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 - Tiltak i v0.3 (PDF) – oppdatert 04.04

Presentasjon fra ekstramøte i NUIT 08. april 2022 (PDF)

Referat ekstramøte NUIT 08. april 2022 (PDF)

19.05.2022

Agenda og sakspapirer til møte i NUIT 19. mai 2022 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 20-22 Tryggere helseapper - anbefaling - til innspill NUIT 19. mai 2022 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 21-22 Forslag til veikart versjon 22.2 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 19. mai 2022 (PDF)

Referat NUIT 19. mai 2022 (PDF)

14.09.2022

Agenda og sakspapirer møte i NUIT 14. september 2022 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 35-22 Forslag til veikart versjon 22.3 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 37-22 Plan for digitalisering på legemiddelområdet_høringsversjon 0.5 (PDF)

Vedlegg 5B Sak 37-22_Toppnotat NUFA Legemiddel grunndata - behov og omfang (Word)

Vedlegg 6A Sak 30-22 Samarbeidsmodell for internasjonale standarder v 0.8 (PDF)

Presentasjon til møtet i NUIT 14. september 2022 (PDF)

17.11.2022

2021

18.02.2021

Sakspapirer møte i NUIT 18. februar 2021 (PDF)

NUIT 18. februar 2021: Vedlegg 5A Sak 6-21 Tiltak til målbilde og plan for internasjonale standarder (PDF)

Presentasjon til NUIT 18. februar 2021 (PDF)

Referat NUIT 18. februar 2021 (PDF)

20.05.2021

Agenda og sakspapirer til møte i NUIT 20. mai 2021 (PDF)

Presentasjon til NUIT 20. mai 2021 (PDF)

Referat NUIT 20. mai 2021 (PDF)

07.09.2021 (ekstraordinært møte)

Sakspapirer ekstra møte i NUIT 7. september 2021 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 19-21 Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Presentasjon til NUIT 7. september 2021 (PDF)

Referat NUIT 7. september 2021 (PDF)

15.09.2021

Sakspapirer møte i NUIT 15. september 2021 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 25-21 Gevinstrealiseringsplan - medfinansiering til prosjekt Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (PDF)

Vedlegg 4B Sak 25-21 Vedlegg gevinstrealiseringsplan 2021 til Digitaliseringsdirektoratet (PDF)

Vedlegg 4C Sak 25-21 Søknad om medfinansiering v. 1.1 pr 22.1- Digital behandlings- og egenbehandling (Excel)

Presentasjon til NUIT 15. september 2021 (PDF)

Referat NUIT 15. september 2021 (PDF)

19.11.2021

Sakspapirer møte i NUIT 19. november 2021 (PDF)

Vedlegg 6A Sak 39-21 Forslag til veikart versjon 21.1 – oppdatert versjon (PDF)

Presentasjon fra møtet i NUIT 19. november 2021 (PDF)

Referat fra møte i NUIT 19. november 2021 (PDF)

Møter i 2020

14.02.2020

Agenda og sakspapirer NUIT 14. februar 2020 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-20 Statusrapport portefølje (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje januar 2020 (PDF)

Presentasjon fra NUIT 14. februar (PDF)

Akson-presentasjon (PDF)

01.04.2020

Saksunderlag ekstraordinært møte NUIT 1. april 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 1. april 2020

13.05.2020

Sakspapirer NUIT 13. mai 2020 (PDF)

Vedlegg 2A Sak 15-20, Statusrapport nasjonal e-helseportefølje april 2020 PDF)

Vedlegg 2C Sak 15-2,0 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje mars 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 13. mai 2020

Presentasjon møte i NUIT 13. mai 2020 (PDF)

17.06.2020

Sakspapirer ekstra møte 17. juni 2020 (PDF)

Notat "Notat plikt – innføringstidspunkt" (PDF)

Referat NUIT 17. juni (PDF)

Presentasjon 17. juni 2020 (PDF)

09.09.2020

Sakspapirer for møte i NUIT 9. september 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 9. september 2020 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 9. september 2020 (PDF)

15.20.2020

Sakspapirer ekstramøte i NUIT 15. oktober 2020 (PDF)

Referat ekstramøte i NUIT 15. oktober 2020 (PDF)

25.11.2020

Sakspapirer møte i NUIT 25. november 2020 (PDF)

Vedlegg 3A_Sak 41-20 Statusrapport nasjonal e-helseportefølje november 2020 (PDF)

Vedlegg 3B_Sak 41-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 25. november 2020 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 25. november 2020 (PDF)

Møter i 2019

13.02.2019

Agenda og møtedokumenter NUIT 13.feb (PDF)

Vedlegg 3B_NUIT 13.feb Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje (PDF)

Vedlegg 3C_NUIT 13.feb Nasjonal e-helseportefølje (exceloversikt)

Referat fra møte i NUIT 13. feb (PDF)

Presentasjoner fra møte i NUIT 13. februar (PDF)

27.05.2019

Agenda og møtedokumenter NUIT 27.05.19 (PDF)​

Vedlegg sak 24-19 - Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje April 2019 (PDF)

Vedlegg sak 24-19 - Nasjonal e-helseportefølje NUIT 27.05.19 (PDF)

Referat fra møte i NUIT 27. mai (PDF)

Presentasjoner fra møte i NUIT 27. mai (PDF)

19.11.2019

Agenda og møtedokumenter NUIT 19. november 2019 (PDF)

Vedlegg 2A_Sak 31_19 Statusrapport portefølje (PDF)

Vedlegg 2B_Sak 31-19_Nasjonal portefølje 2019 - exceloversikt

Vedlegg 2C_Sak 31-19_Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2019

Vedlegg 6A_Sak 35-19_ Rapport Neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon

Referat fra møte i NUIT 19. november 2019 (PDF)

Presentasjon NUIT 19.11.19 (PDF)

Leter du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Representanter i NUIT

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helseråd.

Navn Virksomhet
Mariann Hornnes (Leder av NUIT) Direktoratet for e-helse
Morten Fronth-Andersen Helsedirektoratet
Asbjørn Finstad KS
Terje Wistner KS
Wenche P. Dehli Trondheim kommune
Harald Sundt-Ohlsen Oslo kommune
Kristin Brekke Bergen kommune
Bente R. Herdlevær Bærum kommune
Terje Jørgensen Bodø kommue
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Erik Hansen Helse Vest RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt RHF
Ole Johan Kvan Helse Sør-Øst RHF
Roger Schaeffer Folkehelseinstituttet
Egil Johannesen Fastlege
Anne-Lise Härter Apotekforeningen
Bente Christensen Norsk Sykepleierforbund
Bodil Rabben

Norsk helsenett SF (NHN)

Informasjon til nasjonale porteføljekontakter

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler, samt når det er planlagt møter med nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Kontakt

Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse: [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei