Hopp til hovedinnhold

God normering er en forutsetning for digital samhandling – nå er syv nye standarder vedtatt

– Gode normerende produkter er en forutsetning for digital samhandling i helsevesenet og arbeidet med å sikre sammenhengende pasientforløp, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse utvikler, formidler og vedlikeholder nasjonale veiledere, retningslinjer og standarder for helse- og omsorgstjenesten.

Normerende produkter er en samlebetegnelse på disse. De normerende produktene skal gi rammer og retningslinjer for digitaliseringen, og være til hjelp og støtte for virksomheter, leverandører og prosjekter. 

Tidligere i år gjennomførte direktoratet en høring for å endre status på syv tekniske spesifikasjoner til standarder. Som et resultat av høringen har de syv dokumentene nå blitt oppdatert til anbefalte standarder. 

Skal tydeliggjøre hvilke krav som gjelder

– Formålet med å endre status på dokumentene til anbefalte standarder er å gjøre det tydeligere hvilke krav som skal følges i helsesektoren. En anbefalt standard skal følges med mindre virksomheten har gode grunner til å la være, sier Aunan.

Bilde av Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.
Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

De syv standardene beskriver krav for elektronisk samhandling som går på tvers av ulike meldingstyper. De er nødvendige for at obligatoriske standarder, som for eksempel dem om henvisning og epikrise, skal bli tatt i bruk på en god måte.

Fire normeringsnivåer

Direktoratet for e-helse har delt inn de normerende produktene i fire nivåer, med en stigende grad av normering:

  • veiledere 
  • retningslinjer 
  • anbefalte standarder 
  • obligatoriske standarder 

Modellen med de fire normeringsnivåene, hvor også retningslinjer og veiledere er med i tillegg til standarder, er definert for å kunne være tidligere ute med anbefalinger og krav enn det som er mulig gjennom omfattende prosesser for å utarbeide standarder. Dette gjør vi blant annet innen arkitektur, informasjonssikkerhet og personvern, e-helsestandarder og helsefaglige kodeverk og terminologi.

Direktoratet har tidligere publisert en forvaltningsmodell for normerende produkter, hvor du finner du mer informasjon om normeringsnivåene og hvordan normerende produkter utvikles og forvaltes av direktoratet.

Oversikt over alle standarder/normerende produkter

På denne siden finner du en katalog over alle obligatoriske og anbefalte standarder, veiledere, retningslinjer og relaterte dokumenter for helse- og omsorgstjenesten.

Ønsker aktiv deltakelse

Det finnes flere muligheter for å bidra i arbeidet med normerende produkter. Gjennom aktiv deltakelse i ulike møteplasser i styringsmodellen for e-helse kan aktørene i helse- og omsorgssektoren gi innspill på behov og prioriteringer.  

Det er også mulig å engasjere seg gjennom webinarer, innspillsrunder og høringer og Arkitektur- og standardiseringsdagen som direktoratet arrangerer hvert år. 

Videre har direktoratet opprettet et standardiseringsutvalg for internasjonale e-helsestandarder. Målet med utvalget er å styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Standardiseringsutvalget-png
Det finnes flere muligheter for å bidra til arbeidet med å utvikle nye standarder og normerende produkter. Gjennom deling av erfaringer og kunnskap, blir kvaliteten bedre.

 Målet med utvalget er å styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder. 

– God involvering og samarbeid er en viktig del av nøkkelen i dette arbeidet. Gjennom å engasjere seg, kan interessenter bidra i prosessene med å utvikle nye normerende produkter fra starten av. Dette er et engasjement vi ønsker svært velkommen – deling av innsikt og erfaringer gjør at kvaliteten blir bedre, avslutter Aunan.