Hopp til hovedinnhold
Høring

Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Publiseringsdato: 15. mars 2022

Innkomne høringssvar er publisert nederst på denne siden. 

Oppdatering etter gjennomført høring: 

Etter å ha vurdert høringsuttalelsene, har Direktoratet for e-helse konkludert med at det ikke normeres prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet nå. En utdypning av direktoratets konklusjon finnes i dette notatet (PDF).

Direktoratet for e-helse vil gjerne takke alle som bidro med en uttalelse i høringen.

Bakgrunn

Direktoratet for e- helse følger opp myndighetenes innsats for å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet. I rapporten Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet har direktoratet tatt utgangspunkt i denne innsatsen i helse- og omsorgssektoren. I denne rapporten etableres det et faglig validert kunnskapsunderlag som direktoratet har anvendt til å analysere det norske e-helseområdet, kvalitativt og kvantitativt. Rapporten beskriver også utkast til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet. Formålet med disse prinsippene er å gi kunnskapsbasert veiledning på problemstillinger beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren står overfor når e-helseløsninger skal tas i bruk. 

Høringsutkastet 

Direktoratet for e-helse sender med dette utkast til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet på høring. Direktoratet ønsker tilbakemeldinger fra aktørene på om prinsippene er hensiktsmessige.  

Høringsdokumentet kan lastes ned her: Forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet (PDF)

Målgruppe for høringen

Målgruppen for høringen er aktører i helse- og omsorgssektoren, herunder kommuner, helseforetak, regionale helseforetak, statlige aktører (direktorater, foretak o.l.), forskere og forskningsinstitusjoner samt næringsliv, bransje- og interesseorganisasjoner.

Direktoratet oppfordrer særlig næringslivsaktører og aktører i forskningssystemet til å komme med høringsuttalelser.
Dette er en åpen høring og ut over disse, er alle andre velkomne til å sende inn høringssvar. 

Direktoratet for e-helse ønsker tilbakemeldinger på

Direktoratet ønsker generelle tilbakemeldinger på innholdet i prinsippene, og på om prinsippene er formulert på hensiktsmessig nivå. Direktoratet er spesielt opptatt av å få tilbakemeldinger på hvorvidt prinsippene kan oppfattes som god veiledning til beslutningstakere på e-helseområdet i helse- og omsorgssektoren.

Ut over dette tar direktoratet gjerne imot alle typer tilbakemeldinger.

Om høringen og hvordan sende inn høringssvar

Dette er en åpen høring og alle høringssvar vil bli publisert på denne nettsiden.

Høringssvar merkes sak 22/219 og sendes til postmottak@ehelse.no

Høringsfrist: 15. juni 2022

Høringsinstanser

Invitasjon om å avgi høringssvar er sendt ut til organisasjonene under, men vi understreker at høringen også er åpen for andre som ønsker å gi innspill. 

 • AbbVie AS
 • Abelia
 • Accenture AS
 • ACOS AS
 • Agfa Healthcare Norway AS
 • Akademikerne
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Aleap AS
 • Alphasoft GmbH
 • Alta kommune
 • Apertura AS
 • Apple AB
 • Arbeids- og velferdsetaten
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arken Software DA
 • Arko AS
 • ASAP-Norway AS
 • Asker kommune
 • Aspit AS
 • Atea AS
 • Austevoll kommune
 • Avans Soma AS
 • Basefarm
 • Bearingpoint Norway AS
 • Bergen kommune
 • BerGenBio ASA
 • Bodø kommune
 • Bærum kommune
 • Capgemini Espire
 • Capgemini Norge AS
 • Carestream Health SA
 • Celgene AS
 • CGM AS
 • Checkware AS
 • Cognizant Technology Solutions Norway AS
 • Confrere AS
 • Crayon Group
 • CSAM Health Group AS
 • Datatilsynet
 • Deloitte AS
 • Delta
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Diabetesforbundet
 • Diffia AS
 • Digital Norway
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Dignio AS
 • DIPS AS
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • DNV AS
 • DNV Imatis AS
 • Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS
 • Drammen kommune
 • Epsis AS
 • Ernst & Young AS
 • Extensor AS
 • Eyecheck System AS
 • Fagforbundet
 • Farmalogg AS
 • Farmasiforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Flow Technologies AS
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Fredrikstad kommune
 • Fredrikstad Medtech
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • GE Healthcare AS
 • Go North Medical AB
 • Healthline
 • Helfo
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord IKT HF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest IKT AS
 • Helse Vest RHF
 • Helseapps AS
 • Helsedirektoratet
 • Helseplattformen AS
 • Hemit HF
 • Hove Medical Systems AS
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Molde
 • IKT Norge
 • Infodoc
 • Innovasjon Norge
 • Intempo AS
 • International Business Machines AS
 • Inven2 AS
 • ITVerket AS
 • Jodacare AS
 • Kernel AS
 • KPMG AS
 • Kreftforeningen
 • Kreftregisteret
 • Kristiansand kommune
 • KS-Kommunesektorens Organisasjon
 • LabCraft AS
 • Laerdal Medical AS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Larvik Kommune
 • Legemiddelindustrien
 • MediLink Software AS
 • Melanor
 • Menon Economics AS
 • Merck AB
 • Metodika AB
 • Microsoft Norge AS
 • Motitech AS
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • NHO Service og Handel
 • NITO - Norges ingeniør - og teknologorganisasjon
 • Norce Norwegian Research Centre AS
 • Nord Universitet
 • Nordlandssykehuset HF
 • Norges Apotekerforening
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Optikerforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet NTNU
 • Norinnova AS
 • Norsk helsenett SF
 • Norsk psykologforening
 • Norsk radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norway Health Tech
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Novelda AS
 • NTNU Technology Transfer AS
 • Opus Systemer AS
 • Oracle Norge AS
 • Oslo Cancer Cluster SA
 • Oslo Economics AS
 • Oslo kommune
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Oslomet - Storbyuniversitetet
 • Patentstyret
 • Patientsky AS
 • Pfizer AS
 • Pricewaterhousecoopers As
 • Pridok AS
 • Prodacapo-Nirvaco AS
 • Pårørendealliansen
 • Roche Norge AS
 • Rådet for psykisk helse
 • Sandnes kommune
 • Sectra Norge AS
 • Seniornett Norge
 • Sensio AS
 • Siemens Healthcare AS
 • SINTEF AS
 • SIVA - Selskapet for industrivekst SF
 • Software Point AB
 • Sopra Steria AS
 • St. Olavs Hospital HF
 • Standard Norge
 • Statens Helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Stavanger kommune
 • Steinkjer kommune
 • Stiftelsen Design og arkitektur Norge
 • Stiftelsen Handelshøyskolen BI
 • Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehusbygg HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Sykehuspartner HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Telenor ASA
 • Telia Norge AS
 • Thula - Nordic Source Solutions
 • Tietoevry Norway AS
 • Tromsø kommune
 • Trond Mohn Stiftelse
 • Trondheim kommune
 • Ullensaker kommune
 • Unge funksjonshemmede
 • Unident AS
 • Unio hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdanna
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sør-Øst Norge
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestlandets Innovasjonsselskap AS
 • Vestre Viken HF
 • Visiba Care
 • Visma AS
 • Vitec HK Data AS
 • Vivit AS
 • Webmed AS
Høringsfrist
15. juni 2022
Høringssvar

Merkes sak 22/219 og sendes til postmottak@ehelse.no

Status
Ferdig behandlet
Last ned