Hopp til hovedinnhold

Behandlerkravmelding (BKM)

Behandlerkravmeldingen benyttes til å fremsette refusjonskrav og innrapportere egenandeler overfor Helfo.

Om standarden

Meldingen benyttes av kommuner og privatpraktiserende behandlere, herunder leger, helsestasjoner, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger, tannpleiere, rehabiliteringsinstitusjoner, audiopedagoger, logopeder, ortoptister og jordmødre.

Meldingen kan også benyttes til å innrapportere refusjonskrav som gjelder fritt behandlingsvalg.

I tillegg brukes meldingen av Pasientreiser ANS.

Helfo mottar meldingen.

Standarden gjelder for

VirkomhetObligatoriskAnbefalt
Virksomheter som faller inn under folketrygdlovens kapittel 5, bortsett fra private laboratorier, røntgeninstitutter, apotek og bandasjister.Sende
​Øvrige virksomheter som faller inn under folketrygdlovens kapittel 5. Anbefalingen gjelder både overføringsformat og sending av meldingen. Sende

Hjemmel: Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved fremsetting av krav om direkte økonomisk oppgjør til Helfo §4.

Om filformatet:

Behandlerkravmeldingen (BKM) er XML-basert. Meldingsformatet erstatter tidligere meldingsformat (flatfil og legeoppgjørsmelding (LOM)).

Hvordan bruke BKM?

For elektroniske oppgjør over nett skal BKM signeres med digital signatur. Meldingen skal ha en hodemelding (MsgHead) og være pakket inn i ebXML-’konvolutt’ som igjen er signert med et virksomhetssertifikat. Applikasjonssvar sendes tilbake med resultat av behandlingen med Applikasjonskvittering v.1.0.

Mer informasjon hvordan elektronisk samhandling foregår finnes i Referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling.

Ved innsending over nett skal det ikke sendes samleregning til Helfo.

For refusjonskrav som sendes inn per CD skal BKM ha hodemelding, men skal ikke være signert med digital signatur. Samleregning skal benyttes som normalt.

Det gjøres oppmerksom på at poliklinikker og private laboratorier og røntgeninstitutter skal bruke filformatet NPR-behandlerkravmelding.

Endringslogg og teknisk dokumentasjon

Sarepta - teknisk arkiv (helsedir.no)