Hopp til hovedinnhold

Helsedatasatsingen og helsedata.no

Helsedataprogrammet har siden 2017 jobbet for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre og datakilder.

Helsedataprogrammet ble avsluttet 31.12.2021, men satsingen videreføres av avdeling Helsedata og den underliggende seksjonen Helsedataservice i Direktoratet for e-helse.

Antall søknader og datakilder på helsedata.no

Nettportalen helsedata.no skal gjøre det enklere for forskere å finne helsedataene de trenger. På nettsiden finnes søknadsveiledning, informasjon om kilder til helsedata og et felles søknadsskjema på tvers av helseregistrene.

Siden lanseringen av helsedata.no i desember 2019 og til 31.12.2022 er det mottatt over 1300 søknader. Dette er en økning fra 960 mottatte søknader innen slutten av 2021. Totalt finnes det 52 datakilder det kan søkes om i felles søknadsskjema.  

Videre arbeid på helsedata-området

Arbeidet har i 2022 konsentrert seg om samarbeidet som ble etablert med universitets- og høyskolesektoren om bruken av eksisterende analyserom og med SSB/SIKT om å bruke tjenesten microdata.no. På sikt vil arbeidet også omfatte andre løsninger fra helsesektoren samt andre offentlige og private aktører. 

 I 2023 vil det jobbes videre i et tverrsektorielt samarbeid for å etablere og videreutvikle felles prosesser og tjenester på tvers av Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice, registerforvaltningen, universitetene og andre aktører. Helsedataservice og helsedata.no, gir flere muligheter for å gjøre søkeprosess og tilgjengeliggjøring av data til søkere enklere og raskere. Det å ha en sentral aktør som Helsedataservice gir også mulighet for å hente frem gode initiativer ute hos enkeltaktører eller grupper av aktører i samarbeidet og bidra til raskere og bedre tjenester, løsninger og infrastrukturer.