Hopp til hovedinnhold

Presentasjoner fra Normkonferansen 2023

Denne siden vil oppdateres med presentasjoner fra Normkonferansen 2023.

Presentasjoner og opptak fra plenum dag 1, 21. november 2023

Åpning av Normkonferansen 2023
Ellen M. Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt fra Helse og omsorgsdepartementet

Datatilsynet - Presentasjon av kommunetilsyn og fellesrapport

 • Camilla Nervik, Seniorrådgiver i Datatilsynet

Hva rører seg i sektoren?

 • Microsofts databehandleravtale, innblikk i prosessen for å få til endringer i avtalen. Marit Larsen Haarr Personvernombud
 • Digitalisering i Helse Sør-Øst, Ulf Sigurdsen, Leder for e-helse, Helse Sør-Øst RHF
 • Leverandør, Tor Havnes Administrerende direktør i Vingmed AS

Tillit og integritet i tilgjengelighetens tid

 • Petter Hurlen, Legeforeningen (ingen presentasjon)
 • Jacob Holter Grundt, medisinsk direktør Direktoratet for e-helse
 • Tonje Stegavik, Direktoratet for e-helse (erfaring fra IKT-tilsyn i Helsetilsynet)

En motstandsdyktig digital helse- og omsorgstjeneste - Har vi det? Eller hvordan får vi det?

Presentasjoner fra plenum dag 2, 22. november 2023

Kunstig intelligens og risiko

 • Fredrik Christensen, Seniorrådgiver i Datatilsynet (ingen presentasjon)
 • Eilin Wermundsen Mork og Jesper Ravn, Ahus
 • Hilde Margrethe Lovett, Direktoratet for e-helse og det nasjonale koordineringsprosjektet for kunstig intelligens i helsetjenesten
 • Inger Anne Tøndel, Direktoratet for e-helse og sekretariatet for Normen

Presentasjoner fra parallelle spor dag 2, 22. november 2023

Spor - Ledelsesforankring

Risiko- og situasjonsforståelse hos styre og ledelse

Spor - Beredskap

IT-beredskap i et totalforsvarsperspektiv

Spor - Pasientsikkerhet

Spor - Leverandør

Spor - Teknologi