Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn og metode for Utviklingstrekk 2023

Utviklingstrekk – et verktøy for diskusjon og refleksjon om fremtiden.

Fremtiden er usikker

Fremtiden er usikker. Hendelser, politiske og samfunnsmessige endringer og nye teknologier vil treffe helse- og omsorgstjenesten på forskjellige måter. For å være best mulig forberedt er det viktig at vi diskuterer hva som kan komme til å skje.

Utviklingstrekk-arbeidet er en del av vår myndighetsoppgave med å følge med på hendelser i verden rundt oss, og er ment som et kunnskapsgrunnlag til strategiske diskusjoner. Trendene kan brukes som et verktøy for diskusjon og refleksjon om fremtiden.

Analysene under hviler på noen grunnforutsetninger:

  • Framskrivninger om andelen eldre, sykdomsbildet i befolkningen og økt vekst i personellbehov.
  • Teknologien vil utvikle seg gjennom forskning og innovasjon. For å høste mest mulig nytte fra denne utviklingen er samarbeid viktig. Mellom ulik deler av og aktører i helse- og omsorgstjenesten, mellom sektorer og mellom det offentlige og private.
  • Vi må håndtere informasjon, personopplysninger og stadig flere europeiske krav.
  • Sist, men ikke minst vil usikkerheter som geopolitiske forhold, klima- og miljøkriser og paradigmedefinerende utviklinger som kunstig intelligens påvirke oss på uante måter.

Metode

Kunnskapsinnsamling for disse trendene har blitt gjennomført gjennom bidrag fra et bredt utvalg fagmiljøer i Direktoratet for e-helse, driveranalyse, tidligere utviklingstrekkrapporter, vårt pågående følge-med arbeid og Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren.

Bearbeiding av kunnskapen foregikk i et innsiktsnettverk bestående av fagpersoner på tvers av Direktoratet for e-helse. Dette arbeidet fikk innspill fra faglige eksterne sparringspartnere som blant annet Forskningsrådet, Sintef Digital, Aleap, Digdir, NAV, NUFA og Helse Møre og Romsdal.

Den videre analysen har foregått ved at en redaktørgruppe i Direktoratet for e-helse har sammenstilt informasjonen ut ifra hva som hva som vil kunne ha stor innvirkning og hva som er mest usikkert. En scenarioanalyse basert på trendene har utfordret ytterligere på antagelser om hva fremtiden kan bringe.

Har du tilbakemeldinger til oss?

Ta kontakt på [email protected]

Til trendene

De følgende fem trendene er resultatet av analysen:

Trend 1: Innbyggerne selv er en viktig ressurs →

Trend 2: Legger teknologiutvikling press på tjenesten? →

Trend 3: Det svikter i overgangene →

Trend 4: Europeisk samarbeid i sterk vekst →

Trend 5: Komplekst sikkerhetslandskap med for lave investeringer →