Søk

Styrer og utvalg

Nasjonale styrer og utvalg skal bidra til sterkere styring av IKT-utvikling og gi råd og anbefalinger til helse- og omsorgssektoren.
Nasjonal styringsmodell
Nasjonal styringsmodell for e-helse består av Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalet) og NUFA (Fagutvalet).
Nasjonalt e-helsestyre
Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.
NUIT
NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.
NUFA (Fagutvalget)
NUFA (Fagutvalget) er et rådgivende organ for helsefag og arkitektur. NUFA rådgir Direktoratet for e-helse, NUIT og utvalgte nasjonale prosjekter.
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner
Fag- og interesseorganisasjonar skal ha moglegheit til å gje råd og fremje sine synspunkt på nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalde sentrale problemstillingar i nasjonale prosjekt.
Områdeutvalg digital samhandling
I forbindelse med videreutvikling av den nasjonale styringsmodellen i 2021 ble det gjort en gjennomgang av de nasjonale utvalgene. Områdeutvalget ble ikke en del av den framtidige styringsmodellen. Som følge av dette er Områdeutvalg digital samhandling avsluttet som eget forum.
Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder
Utvalget skal styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.
Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger
Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger og gitt Direktoratet for e-helse i oppgave å lede utvalget og ivareta sekretariatsfunksjonen.