Søk

Styrer og utvalg

Nasjonale styrer og utvalg skal bidra til sterkere styring av IKT-utvikling og gi råd og anbefalinger til helse- og omsorgssektoren.
Nasjonal styringsmodell
Nasjonal styringsmodell for e-helse består av Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalet) og NUFA (Fagutvalet).
Nasjonalt e-helsestyre
Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.
NUIT
NUIT innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.
NUFA (Fagutvalget)
NUFA (Fagutvalget) er et rådgivende organ for helsefag og arkitektur. NUFA rådgir Direktoratet for e-helse, NUIT og utvalgte nasjonale prosjekter.
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner
Fag- og interesseorganisasjonar skal ha moglegheit til å gje råd og fremje sine synspunkt på nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalde sentrale problemstillingar i nasjonale prosjekt.
Områdeutvalg digital samhandling
Områdeutvalget for digital samhandling skal bidra til økt digital samhand­lings­­­evne og mulighet for å skape effektive og sammenhengende helse- og omsorgs­tjenester.
Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder
Utvalget skal styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.
Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger
Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger og gitt Direktoratet for e-helse i oppgave å lede utvalget og ivareta sekretariatsfunksjonen.