Søk

Kodeverk og terminologi

Helsefaglige kodeverk og terminologi er utgangspunktet for bedre helsedata. Gjennom koding og terminologi kan vi følge med på befolkningens helse, oppdage og endre sykdomsmønstre og fordele ressurser i helse- og omsorgstjenesten.
Kodeverket ICD-10 (og ICD-11)
ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.
Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP)
​​Regler og veiledning for koding som omfatter kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP.
Norsk klinisk prosedyrekodeverk (kodeverk for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer, NCMP, NCSP og NCRP)
De medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrene utføres av ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Kodeverkene NCMP, NCSP og NCRP er tilpasset hverandre slik at de kan brukes uten forveksling.
ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
Primærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.
ICPC-2e – English version
The International Classification of Primary Care (ICPC) is in extensive use in the primary care in Norway.
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)
Daværende Sosial- og helsedirektoratet tilrettela i 2006 for WHO’s multiaksiale klassifikasjonssystem (World Health Organization 1996).
ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse
ICF er en klassifikasjon som utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer.
E-læringskurs i medisinsk koding
Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.
Norsk laboratoriekodeverk (NLK)
Norsk laboratoriekodeverk (NLK) er et nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser og undersøkelser.
Endringer i kodeverk på Volven
Oversikt over endringer i kodeverk på Volven.no i 2022 og 2021
Norsk patologikodeverk
Norsk patologikodeverk (NORPAT), tidligere kalt Den norske SNOMED, er en systematisk samling av begreper som benyttes ved patologilaboratoriene, innen rettspatologi, i biobankarbeid og for innrapportering til Kreftregisteret.
SNOMED CT
SNOMED CT er en maskinlesbar klinisk terminologi. Terminologien er utviklet av og for helsepersonell Formålet er å støtte dokumentasjon, gjenfinnbarhet og kommunikasjon i helsesektoren.
Providing a standardised health language in Norway
Successful interoperability between the various health and care services is essential for ensuring proper treatment for patients. This standardised health language can be described as an ecosystem of health-related terminology, with medical classifications and variables in context.
FinnKode - online søkeverktøy
FinnKode utgis av Direktoratet for e-helse og er et søkeverktøy som inneholder oppdaterte kodeverk og synonymordlister/søkeforslagslister for lettere søk.
Hvorfor koder vi? Om nytten av kodeverk
Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten.
The WHO-FIC Nordic Centre for Classifications in Health Care (NordClass)
The Nordic Centre for Classifications in Health Care (NordClass) is a center for Nordic collaboration on health-related classifications established in 1987.
Kontaktinformasjon
Her finn du informasjon om kor du primært skal vende deg med spørsmål om helsefaglege kodeverk, DRG-systemet eller ISF-ordninga.